MAGNET Construct

560.00 s DPH 466.67 bez DPH

Aplikácia pre váš smart zariadenie Android a IOS pre ovládanie vašich geodetických prístrojov Sokkia a Topcon

Skladom

Popis

Aplikácia MAGNET Construct je aplikácia na smart zariadenia Android a Apple pomocou sa ovládajú  totálne stanice Topcon, Sokkia a na GNSS zariadenia Topcon, Sokkia na presné plánovanie a rýchle a intuitívne meranie v teréne.

Skúšobná demo verzia sa dá stiahnuť priamo z Google Play alebo App Store

Pri nákupe klient obdrží aktivačný kľuč na plnú licenciu MAGNET Construct

Meranie bodov: uhol, uhol dĺžka, dĺžka+Hz uhol, dĺžka + V uhol, dĺžkové odsadenie, kódové meranie s kreslením, kontinuálne meranie (čas, vzdialenosť, čas+vzdialenosť, STOP and GO), meranie osnovy smerov, skenovanie plochy, meranie na ploche (odstranuje chybu pri meraní rohu bezhranolovo), preurčenie výšky stanoviska (ak meriam v lokálke a chcem nadmorskú výšku bodov), polygónové meranie s možnosťou vyrovnania polygónu, meranie osi, …
• Vytyčovanie: bodov, línie, oblúku, spádu línie, staničení, odsadenej línie, polygónové línie , DMT …
• Výpočty: Výpočet bodu (predĺžením priamky, pretínaním, priesečníkom zo 4 bodov, …), rozdelenie línie, odsadenie línie, výpočet a rozdelenie plochy s priamym vytýčením lomových bodov rozdelenia, výpočet objemov, tvorba transformačných kľúčov, vyrovnanie polygónu, rozdelenie oblúka, vytvorenie oblúka, výpočet omerných mier, … výpočty vidieť priamov mape a je možné priamo z COGO robiť meranie – nie je potrebné si body najprv zamerať a potom robiť výpočty
• CAD: Online WMS mapové služby, aktívna vektorová kresba, práca s vrstvami, 2D/3D zobrazenie
• Import/Export vektorových dát DXF, DWG, DGN aj veľké súbory, bez nutnosti konverzie v CAD, ľubovoľná konverzia JTSK kladne/záporné
• Export: rôzne druhy exportov, priamo na USB, cloud, mail, server

Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť. Ostatné budú skryté. Potiahnutím a pustením zmeníte poradie.
 • Obrázok
 • SKU
 • Hodnotenie
 • Cena
 • Zásoby
 • Dostupnosť
 • Pridať do košíka
 • Popis
 • Obsah
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Ďalšie informácie
 • Atribúty
 • Vlastné atribúty
 • Vlastné polia
 • Predáva sa na
 • Preprava
Kliknutím mimo skryjete porovnávací panel
Porovnaj